Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

styczeń 2021

Kwalifikacja E.12 – wrzesień 2015