Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

styczeń 2023

Kwalifikacja E.12 – wrzesień 2015