Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

styczeń 2024

Kwalifikacja E.12 – wrzesień 2015