Kwalifikacja MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.