Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

wrzesień 2015

Kwalifikacja A.32 – wrzesień 2015