Podziel się linkiem do serwisu z koleżanką, kolegą.

Szukaj kwalifikacji po nazwie zawodu 
lub
 Wybierz obszar poniżej (kliknij, aby rozwinąć)

administracyjno-usługowy (A)
Kwalifikacja A1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła
Kwalifikacja A2  Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych
Kwalifikacja A4  Wytwarzanie wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja A6  Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Kwalifikacja A7  Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
Kwalifikacja A10  Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
Kwalifikacja A12  Wykonywanie usług krawieckich
Kwalifikacja A13  Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Kwalifikacja A14  Realizacja procesów introligatorskich
Kwalifikacja A15  Realizacja procesów drukowania z form drukowych
Kwalifikacja A16  Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja A17  Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
Kwalifikacja A18 Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja A20  Rejestracja i obróbka obrazu
Kwalifikacja A21  Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja A22 Prowadzenie działalności handlowej
Kwalifikacja A23 Projektowanie fryzur
Kwalifikacja A24  Wykonywanie prac biurowych
Kwalifikacja A25  Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Kwalifikacja A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Kwalifikacja A27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Kwalifikacja A28  Organizacja i nadzorowanie transportu
Kwalifikacja A29  Obsługa klientów i kontrahentów
Kwalifikacja A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Kwalifikacja A33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Kwalifikacja A34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja A36 Prowadzenie rachunkowości
Kwalifikacja A37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
Kwalifikacja A38  Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
Kwalifikacja A39  Pełnienie wachty morskiej i portowej
Kwalifikacja A40  Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
Kwalifikacja A44  Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Kwalifikacja A45  Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Kwalifikacja A47 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
Kwalifikacja A48  Projektowanie wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja A49  Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja A50  Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Kwalifikacja A52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
Kwalifikacja A54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
Kwalifikacja A55  Drukowanie cyfrowe
Kwalifikacja A56  Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Kwalifikacja A57  Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
Kwalifikacja A58  Przetwórstwo wytworów papierniczych
Kwalifikacja A59  Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Kwalifikacja A60  Wykonywanie badań analitycznych
Kwalifikacja A61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kwalifikacja A62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Kwalifikacja A63  Organizacja i prowadzenie archiwum
Kwalifikacja A64  Opracowywanie materiałów archiwalnych
Kwalifikacja A65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Kwalifikacja A66  Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
Kwalifikacja A67  Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
Kwalifikacja A68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Kwalifikacja A69  Eksploatacja środków transportu drogowego
Kwalifikacja A70  Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
Kwalifikacja A71  Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego
Kwalifikacja A73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja A74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
budowlany (B)
Kwalifikacja BAW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz
Kwalifikacja BAW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach
Kwalifikacja B1  Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
Kwalifikacja B2  Wykonywanie robót drogowych
Kwalifikacja B3  Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
Kwalifikacja B5 Montaż systemów suchej zabudowy
Kwalifikacja B6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
Kwalifikacja B7  Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
Kwalifikacja B8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Kwalifikacja B9  Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
Kwalifikacja B10  Wykonywanie izolacji przemysłowych
Kwalifikacja B11  Wykonywanie izolacji budowlanych
Kwalifikacja B12 Wykonywanie robót dekarskich NOWOŚĆ!
Kwalifikacja B13  Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
Kwalifikacja B15  Wykonywanie robót ciesielskich
Kwalifikacja B16  Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Kwalifikacja B20  Montaż konstrukcji budowlanych
Kwalifikacja B21  Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kwalifikacja B22  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kwalifikacja B23  Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Kwalifikacja B24  Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Kwalifikacja B25  Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Kwalifikacja B26  Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Kwalifikacja B27  Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
Kwalifikacja B28  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
Kwalifikacja B29  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
Kwalifikacja B30  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Kwalifikacja B32  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Kwalifikacja B33  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Kwalifikacja B34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Kwalifikacja B36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
elektryczno-elektroniczny (E)
Kwalifikacja E1  Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
Kwalifikacja E2  Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E4  Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kwalifikacja E9  Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
Kwalifikacja E10  Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
Kwalifikacja E11  Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
Kwalifikacja E17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kwalifikacja E22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
Kwalifikacja E23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
Kwalifikacja E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Kwalifikacja E25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
Kwalifikacja E26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
Kwalifikacja E27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
Kwalifikacja E30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
Kwalifikacja E31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych NOWOŚĆ!
Kwalifikacja E33 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej NOWOŚĆ!
mechaniczny i górniczo-hutniczy (M)
Kwalifikacja M1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacja M2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacja M3 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kwalifikacja M4 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów
Kwalifikacja M5 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
Kwalifikacja M6 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
Kwalifikacja M7 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
Kwalifikacja M8 Wykonywanie prac wiertniczych
Kwalifikacja M9 Eksploatacja otworowa złóż
Kwalifikacja M10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych
Kwalifikacja M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Kwalifikacja M15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja M16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Kwalifikacja M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Kwalifikacja M21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
Kwalifikacja M22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu
Kwalifikacja M23 Montaż i remont kadłuba okrętu
Kwalifikacja M24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
Kwalifikacja M28 Wykonywanie prac lakierniczych
Kwalifikacja M30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Kwalifikacja M31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
Kwalifikacja M32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
Kwalifikacja M33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych
Kwalifikacja M34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
Kwalifikacja M36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Kwalifikacja M38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Kwalifikacja M40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
Kwalifikacja M41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M43  Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacja M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Kwalifikacja M45 Diagnozowanie i naprawa motocykli
Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Kwalifikacja MXX Diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych układów pojazdów samochodowych
rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R)
Kwalifikacja R1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
Kwalifikacja R3 Prowadzenie produkcji rolniczej
Kwalifikacja R4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Kwalifikacja R5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Kwalifikacja R6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Kwalifikacja R7 Ocena stanu środowiska
Kwalifikacja R8 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
Kwalifikacja R9 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
Kwalifikacja R10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Kwalifikacja R11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
Kwalifikacja R13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
Kwalifikacja R14 Użytkowanie zasobów leśnych
Kwalifikacja R16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Kwalifikacja R17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Kwalifikacja R18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Kwalifikacja R19 Organizowanie chowu i hodowli koni
Kwalifikacja R20 Szkolenie i użytkowanie koni
Kwalifikacja R21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Kwalifikacja R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Kwalifikacja R23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
Kwalifikacja R24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
Kwalifikacja R25 Wykonywanie prac geologicznych
Kwalifikacja R26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
medyczno-społeczny (Z)
Kwalifikacja Z1 Świadczenie usług w zakresie masażu
Kwalifikacja Z2 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Kwalifikacja Z3 Ochrona osób i mienia
Kwalifikacja Z4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Kwalifikacja Z5 Świadczenie usług opiekuńczych
Kwalifikacja Z6 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Kwalifikacja Z7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Kwalifikacja Z8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Kwalifikacja Z9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Kwalifikacja Z10  Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Kwalifikacja Z11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Kwalifikacja Z12 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie
Kwalifikacja Z13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Kwalifikacja Z14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Kwalifikacja Z15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Kwalifikacja Z16 Świadczenie usług w zakresie dietetyki
Kwalifikacja Z17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Kwalifikacja Z18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
Kwalifikacja Z19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Kwalifikacja Z21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Kwalifikacja Z22 Wykonywanie działań ratowniczych
Kwalifikacja Z23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi
pytania niesortowane