Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Górnik eksploatacji otworowej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Technik księgarstwa
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik odlewnik