Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Górnik eksploatacji otworowej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Kwalifikacja B.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych (jeszcze nie odbył się żaden egzamin)
Kwalifikacja B.2 Wykonywanie robót drogowych
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Kwalifikacja A.4 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja A.5 Wykańczanie wyrobów włókienniczych (jeszcze nie odbył się żaden egzamin)
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Kwalifikacja A.2 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych
Kwalifikacja A.3 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych (jeszcze nie odbył się żaden egzamin)
Technik księgarstwa
Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (jeszcze nie odbył się żaden egzamin)
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik odlewnik
Kwalifikacja M.4 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów
Kwalifikacja M.5 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
Kwalifikacja M.37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (jeszcze nie odbył się żaden egzamin)