Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Górnik eksploatacji otworowej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Kwalifikacja A.4 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja A.5 Wykańczanie wyrobów włókienniczych (jeszcze nie odbył się żaden egzamin)
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Kwalifikacja A.2 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych
Kwalifikacja A.3 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych
Technik księgarstwa
Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia