Kwalifikacja AU39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

Technik żeglugi śródlądowej (315216)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja A.37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
Kwalifikacja A.38 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych