Kwalifikacja AU39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.