Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.