Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla kwalifikacji:
Kwalifikacja A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
Kwalifikacja A.55 Drukowanie cyfrowe