Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.