Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.