Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.