Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.