Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.