Kwalifikacja AU8 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.