Kwalifikacja AU8 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Operator urządzeń przemysłu chemicznego (813134), Technik technologii chemicznej (311603)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji