Kwalifikacja AU8 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.