Kwalifikacja AU8 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.