Kwalifikacja BD1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.