Kwalifikacja BD1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (834209), Technik budowy dróg (311216)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018

Wcześniejsze egzaminy dla kwalifikacji:
Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych