Kwalifikacja BD1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (834209)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018