Kwalifikacja BD1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.