Kwalifikacja BD1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.