Kwalifikacja BD1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.