Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie
wyników tych pomiarów

Zadania z informatora – BD.31