Kwalifikacja BD31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie
wyników tych pomiarów

Technik geodeta (311104)

Pytania teoretyczne z Informatora