Kwalifikacja BD31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.