Kwalifikacja BD31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.