Kwalifikacja BD31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.