Kwalifikacja BD31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.