Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Zadania z informatora – BD.32