Kwalifikacja BD32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Technik geodeta (311104)

Pytania teoretyczne z Informatora

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
Kwalifikacja B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Kwalifikacja B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami