Kwalifikacja BD32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Technik geodeta (311104)

Pytania teoretyczne z Informatora