Kwalifikacja BD32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.