Kwalifikacja BD32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.