Kwalifikacja BD32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.