Kwalifikacja BD5 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618), Technik inżynierii sanitarnej (311218)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020

Wcześniejsze testy dla powiązanych kwalifikacji:
Kwalifikacja B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
Kwalifikacja B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych