Kwalifikacja BD5 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.