Kwalifikacja EE1 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202), Technik telekomunikacji (352203)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
Kwalifikacja E.9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
Kwalifikacja E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych