Kwalifikacja EE1 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.