Kwalifikacja EE10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.