Kwalifikacja EE10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

Technik teleinformatyk (351103)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
Kwalifikacja E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych