Kwalifikacja EE10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.