Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.