Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Technik teleinformatyk (351103)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
Kwalifikacja E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych