Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.