Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.