Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.