Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.