Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.